INTRODUKTION AF NES HEALTH TOTALWELNESS

TotalWellness

I september måned 2014 fik jeg, Hanne, en NES skanning som totalt overraskede mig på den fede måde. Den viste mange af de ting jeg vidste i forvejen, men den kom også med nye informationer, som var meningsfyldte for mig og som jeg kunne bruge i min egen fortsatte healingsproces, ovenpå et voldsomt sygdomsforløb i 2013. Jeg måtte bare eje den maskine!

Først i oktober måned 2014 fik jeg, Lars, lavet en skanning og en behandlingsplan af Hanne og det var fantastisk, at opleve et kæmpe energiløft, allerede efter et par uger, hvor jeg havde fulgt behandlingsforslaget fra NES. Vi har således på egen krop kunnet konstatere, at både Lars, som generelt har det godt og Hanne der nogle gange tumler med nogle konkrete sundhedsmæssige udfordringer, kan få det bedre gennem brug af NES systemet.

Vi har allerede foretaget en del skanninger, på andre mennesker, hvor vi også her er vi blevet positivt overrasket, over så stor en effekt der kan opnås, både når det gælder konkrete ubehag, manglende energi, samt velvære og livsglæde.

Vi har derfor valgt at tage NES systemet ind på flere planer, både til eget brug og til brug i vores klinik, hvor vi fremover vil tilbyde NES sessioner.

HVAD BESTÅR NES TWS AF?

En behandlingsenhed (Mi Health apparat), en skanner (en stor mus, klienten lægger hånden på) samt et stykke software der viser skannings resultater/rapporter m.v.NES-System

HVAD SKER DER UNDER EN NES SESSION?

Terapeuten udfører selve skanningen, der varer under et minut. En NES skanning måler kroppens energifelt – både det overordnede energifelt m.h.t. meridianer, chakraerne, samt de individuelle organers energifelter. Det ovennævnte samles til et billede, der viser de tydeligste energimæssige ubalancer i kroppen.

De fundne energimæssige ubalancer viser et øjebliksbillede af kroppens traumemasse. Den viser således både de ting man er bevidst om, at man har med i bagagen, men også de mere ubevidste ting – f.eks. generationstraumer.

sdefault

Skanningens resultatet gennemgås efterfølgende med klienten. Vi kigger på energimæssige modstande forskellige steder i kroppen, samt hvilke følelsesmæssige temaer der kan ligge bag. Endvidere ser vi på udefra kommende påvirkningskilder som f.eks. jordstråler, elektromagnetisk stråling, miljø gifte og næringstilstanden og allergier/overfølsomheder.    

De største energimæssige modstande i kroppen, behandles med NES Mihealth maskinen.

NES foreslår en individuel behandlingsplan, der tager højde for hvad der først og fremmest kan betale sig at blive forløst , med henblik på at opnå en positiv dominoeffekt, i.f.t .genopretning af balancen i kroppen. I denne forbindelse anbefaler NES en række dråber, der takler netop de ubalancer der er prioriteret i behandlingsplanen.Mu Disse dråber kan minde om homoøpati, men dråberne indeholder frekvenser frem for andre former for aktive stoffer. Disse tages i 6-8 uger, alt afhængig af dosis, hvorefter man laver en fornyet skanning. Det er forskelligt fra person til person, hvor lang behandlingstiden strækker sig over, idet nogle ubalancer er længere tid om at genoprettes end andre.

KLIENT UDTAGELSE

Min oplevelse ved mødet med Nes Health:

Jeg har efter en periode med mange forandringer i mit liv, haft svært ved at finde ro og glæde ved mig selv igen. Men efter mødet med Hanne Heilesen og Nes Health har jeg igen kunnet mærke livets glæder og kroppens forandring fra at være og til at leve. Det kan lyde som en reklame men det er det ikke. Jeg har i flere år ikke kunnet finde kroppens balance. Selv om jeg levede sundt og prøvede ar finde en søvnrytme lykkedes det mig ikke at finde den ønskede balance i kroppen, men det har jeg fået nu.

Jeg mødte første gang Nes Health i november 2014, hvor jeg fik en skanning med Nes Health og fik Nes Health dråber og nogle kapsler, som skulle hjælpe med at genoprette de fundne ubalancer. Effekten af behandlingen viste sig hurtigt. Inden for ca. 2 døgn efter starten med dråberne, sov jeg igen om natten og de gener jeg havde i min krop forsvandt.

Jeg fik i forvejen noget vandrivende for forhøjet blodtryk. Dette kunne jeg stoppe med, blodtrykket blev igen helt normalt. Jeg har nu haft min anden skanning og fået behandling på nogle småskavanker. Dette syntes også at give en positiv effekt. Jeg glæder mig meget over mødet med Nes Health og tænker at dette kunne være til hjælp for mange mennesker.

Anette Hansen

 

VIDEO OM NES