STUDIEPLAN

HM_Celleillustration farver 300

 • TFT/EFT (år 1)

 • METAsundhed (år 2)

 • Transbiologisk traumeterapi (TBT) med Regression (år 3)

 • Disse hovedretninger kombineres med diverse psykoterapeutiske metoder, teknikker og red- skaber samt forståelse af den klassiske psykologi (år 4)

Denne kombination gør de studerende i stand til at arbejde på en måde, hvor det fysiske, kropslige lag bindes sammen med det følelsesmæssige og det mentale.

 • 1 år

  År 1:

  Fagligt indhold:

  ✻  Intromodul 

  ✻ HM Tankefeltterapi/EFT 

  ✻ Psykoterapi og psykologi 

  ✻ Introduktion til METAsundhed 

  ✻ Klientkontakt og det terapeutiske rum 

  ✻ Supervision 

  ✻ Certificering som HM tankefelt-/EFT terapeut 

  258 lektioner – herunder 208 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

 • 2 år

  År 2:

  Fagligt indhold:

  ✻ METAsundhed 

  ✻ Opstart af egen klinik og klinikvejledning 

  ✻ Samspillet mellem TFT/EFT og METAsundhed 

  ✻ Den psykoterapeutiske samtale og det terapeutiske rum 

  ✻ Supervision 

  ✻ Certificering som METAsundhedsterapeut 

  250 lektioner – herunder 200 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

 • 3 år

  År 3:

  Fagligt indhold:

  ✻ Transbiologisk traumeterapeut (TBT) 

  ✻ Samspillet mellem METAsundhed og TBT 

  ✻ Kropsterapi

  ✻ Supervision 

  ✻ Certificering som transbiologisk traumeterapeut 

  250 lektioner – herunder 200 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

 • 4 år

  År 4:

  Fagligt indhold:

  ✻ Organisk psykoterapi og det terapeutiske rum 

  ✻ METAsundhed Master 

  ✻ METAsundhed konstellationer 

  ✻ Lederskab og det terapeutiske rum 

  ✻ Integration og det terapeutiske rum 

  ✻ At være assistent minimum 8 dage på et af de første år

  ✻ Supervision 

  ✻ Afsluttes med certificering som HM Psykoterapeut 

  242 lektioner – herunder 192 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

HENT VORES STUDIEHÅNDBOG GRATIS HER for mere detaljeret studieplan.


UNDERVISNINGEN

AT8V0708_web

Undervisningen foregår primært i dagtimerne i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 18.00, men et af modulerne på 3. og 4. undervisningsår vil bestå delvist af et internat og et eksternat.

Uddannelsen er opbygget, således at der veksles mellem teori og praksis under uddannelsesforløbet. I uddannelsesforløbet vil de studerendes aktuelle oplevelser eller udfordringer blive inddraget i undervisningen, således at uddannelsen giver størst muligt udviklingsmæssigt udbytte for de studerende.

Det er først muligt at gå til eksamen, når man enten har deltaget i eller opnået merit for alle moduler på det pågældende år. Ligeledes skal eksamen være bestået på de foregående år, før man kan gå til eksamen efter et efterfølgende undervisningsår.

Der kan være mulighed for at opnå merit for enkelte moduler. I tilfælde af ønske om opnåelse af merit, foretager Mygind Institute en individuel meritvurdering. I princippet fortsætter de studerende sammen igennem alle fire uddannelsesår på det hold, de tilknyttes ved studiestart.


OPTAGELSESSAMTALE

Sammen tager vi en snak for at finde ud af, om det er det rigtige match for dig at starte på uddannelsen.

Kontakt Hanne Heilesen på mail hanne@mygind.dkeller tlf. 21 67 78 83 for en optagelsessamtale.