OBLIGATORISK SUPERVISION – HM PSYKOTERAPEUT 2017


 AT8V0951_webDATOER 2017:

År 1: 19.   juni + 02. okt.

År 2: 20.  juni + 03. okt.

År 3: 21.   juni + 04. okt.

År 4: 22.  juni + 05. okt.

Tilmelding senest 1 uge før til Inge@mygind.dk

For alle datoers vedkommende foregår det i Hellerup. Der vil også være mulighed for supervision i Tornby.

Kontakt Hanne@mygind.dk angående dette – I skal helst være en gruppe der gerne vil.

Ovennævnte 4 supervisions dage giver i alt 12 supervisions lektioner.

De øvrige 8 lektioner kan tages individuelt eller som gruppe i henhold til aftale med Heilesen & Myginds undervisere.


GRATIS SUPERVISION OG KOMSAMMEN

Udover den obligatoriske supervision på uddannelsen, holder vi nu en månedlig supervision/komsammen, som er gratis at deltage i. Denne dag kan du lære andre studerende bedre at kende, drøfte faglige og ikke-faglige emner, hygge og udveksle behandling og få supervision. Der vil skiftevis fra gang til gang være, supervision i Jylland (Tornby) og i Hellerup.


EGENTERAPI

Mindst halvdelen af de krævede egenterapi-sessioner tages hos terapeuter på Heilesen & Myginds specialterapeutliste. Øvrige sessioner kan tages hos tankefeltterapeuter eller METAsundheds-terapeuter, som er uddannet og certificeret hos Heilesen & Mygind, eller hos uddannede og certificerede peak states terapeuter.

Sessionerne dokumenteres overfor Heilesen & Mygind i form af terapeutens navn, dato og tidspunkt samt bearbejdede temaer. Disse rapporter indsendes til kontor@mygind.dk og gemmes elektronisk i de studerendes mapper.


UDVEKSLING

Det er her, hvor man udveksler sessioner med sine medkursister. Dette dokumenteres i form af navnene på de personer der er udvekslet med samt sessionsdatoer og underskrifter.


DOWNLOAD

HM Psykoterapeut Studieplan – PDF

HM Psykoterapeut Eksamen – PDF


Studie plan år 3