SUPERVISION

Du skal deltage på minimum 5 årgangssupervisioner pr. år (vi holder 5 i Jylland og 5 i København pr. årgang pr. år.) Hvis ikke du har mulighed for det, skal du booke individuel session som afregnes særskilt overfor supervisor. Denne supervision skal foregå hos en af følgende: Lars Mygind, Rosalina Reiter, Linda Lundgaard eller Nadia Zarling.

De 5 dage gælder for 10 timer i hver af kategorierne: modtaget supervision, givet supervision, øve/udveksling. Du skal dokumentere 22,5 timer pr år. Resten opnås gennem deltagelse i træningsgruppe.


EGENTERAPI

 Mindst halvdelen af de krævede egenterapi-sessioner tages hos terapeuter på Mygind Institutes specialterapeutliste. Øvrige sessioner kan tages hos psykoterapeuter der er medlem hos FaDP eller Dansk Psykoterapeutforening.

Sessionerne dokumenteres overfor Mygind Institute i form af terapeutens navn, dato og tidspunkt.


UDVEKSLING

Det er her, hvor man udveksler sessioner med sine medkursister. Dette dokumenteres i form af navnene på de personer der er udvekslet med samt sessionsdatoer og underskrifter. Det er en fordel at være 3 i gruppen hvor man så skiftes til at være henholdsvis terapeut, klient og supervisor.