Argentisk studie i TFT

Studie af tankefeltterapi. Da studiet manglede flere detaljer for at kunne udgives videnskabeligt blev det droppet. Vi har taget det med her fordi det reflekterer vore egne erfaringer med mere end 5.000 klienter.

Foreløbig rapport i en kort dansk oversættelse.
Af Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD.

Hele studiet omfattede mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay gennem en periode på 14 år. I alt deltog 34 terapeuter.
Alle patienterne først gennemgik diagnostiske undersøgelser, derefter blev de inddelt i tilfældige grupper og modtog forskellige typer behandling. Dertil kommer en efterundersøgelse foretaget efter 1, 3, 6 og 12 måneder.

Rapportens forfattere har kommenteret studiet og bemærker at de kliniske forsøg der omtales anses for at være et pilot projekt – en indledning til et egentligt videnskabeligt studie. Forsøgene blev således i første omgang ikke gennemført med offentliggørelse for øje. Især bør det bemærkes at ikke alle variable, der skal kontrolleres i et grundigt forsøg blev fulgt. F.eks blev forsøgets kritierier ikke præcist defineret og rapportering var rimelig uformel, siger de. Imidltertid var resultaterne så bemærkelsesværdige at de valgte at publicere studiet.

 

Sammenligning med Kognitiv adfærdsterapi + Psykofarmaka
En undergruppe i dette store studie bestod af 5.000 patienter som led af forskellige typer angst. Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A), resten med kognitiv adfærdsterapi samt medikamenter (gruppe B).

I gruppe A var der en bedring hos 90% og i gruppe B hos 63%.
I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.
I gruppe A var gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15.
Efter undersøgelsen viste færre i gruppe A tilbagefald (tal ikke opgivet).
Der blev ikke påvist nogle bivirkninger ved brug af TFT.

Læs den originale artikel her: http://www.energypsych.org/?23