rsz-1shutterstock-173684519-1024x677

Fra 2017 gælder følgende retningslinier for supervision

 

Man skal have 2 slags supervision, henholdvis “modtaget supervision” og “givet supervision”

90 timers klientterapi under supervision (”modtaget supervision”) over de 4 år – dvs. 22,5 time pr. år

Supervisor må gerne være en medstuderende – Ideelt set har man en klient udefra + en medstuderende i rummet der giver supervision.

Hvis man gerne vil samle nogle timer kunne man lave en dag med en supervisor og 4 studerende, hvor alle fem har gennemgået hinandens cases hjemmefra.

Herefter 6,5 timer, hvor man gennemgår cases. Alle får noteret 6,5 timers modtaget supervision.

OBS – I fremtiden kan der komme krav om professionel supervision.

90 timers ”givet supervision” til medstuderende over de 4 år – dvs 22,5 time pr år.

Her er man supervisor for en medstuderende der behandler en klient.

I ØVRIGT

Timer kan ikke tælle dobbelt – dvs. supervisionstimer tæller ikke som øve og udveksling.

Det gælder stadig at man får 2 timers givet supervision, 2 timers klientterapi under supervision og 2 timers øve/udveksling på fællessupervisioner og årgangssupervisioner.

Ekstrakurser der skal gælde som egenterapi eller supervision skal godkendes individuelt af os.


GUIDELINES FOR DELTAGELSE PÅ HMP SUPERVISION

  1. Kom velforberedt med relevante spørgsmål og erfaringer du gerne vil dele.
  2. Supervision af medstuderende er en vigtig del af din læring.
    Dvs. at du ville skulle give en medstuderende supervision, ligesom du selv vil skulle have supervision af en medstuderende. Når du giver din supervision så gør det på en måde og med den energi du selv gerne vil superviseres. Modellen der hedder – først noget positivt – så noget konstruktivt og så noget positivt er en god overordnet retningslinie. Når du kommer med konstruktive forslag så brug gerne eksempler der illustrerer dit synspunkt og din ide.
  3. Supervision skal være sjovt og lærerigt – vær så vidt muligt med til at skabe en sådan stemning. Hvis du er bange for supervision eller du opfatter det som en ubehagelig kontrolforanstaltning så anbefaler vi, at du healer disse ting i din egenterapi, da de vil stå i vejen for din indlæring. Væn dig til at sige tak når du får konstruktiv feedback – gå ikke i forsvar!
  4. I HMP har vi et fortroligt rum – dvs. underviserne taler sammen om de enkelte studerende. Der kan være ting som du har sagt til en underviser som en anden underviser er klar over – også selv om det er noget du har sagt i forbindelse med en egenterapi eller supervision. Reglerne for dine medstuderende er anderledes! Hvis du siger noget til en medstuderende i forbindelse med en udveksling, så er dette en fortrolig information som den medstuderende skal holde fortroligt.
  5. Kom med et positivt mindset – dvs. hvis du er gal på studiet, undervisere eller medstuderende så er supervisionen ikke det rette forum at tackle denne aktivering. Heal det inden du kommer gennem egenterapi, samt – om nødvendigt – en afklarende snak med den du er gal på eller med studierådet. OBS – Nogle gange er det sådan at når man har healet sig selv så er der ikke længere noget man har brug for at sige til den man har været gal på.
  6. Vi vil gerne skabe et kreativt læringsrum på studiet. Tænk over hvordan netop du kan bidrage til både din egen og andres læring og en god positiv stemning på supervisionsdagen.

SUPERVISIONS DATOER

Datoer for årgangssupervision.

DATOER 2017:

År 1: 19.   juni + 02. okt.

År 2: 20.  juni + 03. okt.

År 3: 21.   juni + 04. okt.

År 4: 22.  juni + 05. okt.

Tilmelding senest 1 uge før til Inge@mygind.dk

For alle datoers vedkommende foregår det i Hellerup. Der vil også være mulighed for supervision i Tornby.

Kontakt Hanne@mygind.dk angående dette – I skal helst være en gruppe der gerne vil.


MÅNEDLIG SUPERVISION/KOMSAMMEN FOR ALLE ÅRGANGE

Udover de 2 årlige gruppe dage med supervision for din årgang, som er ret formelle i strukturen, holder vi på uddannelsen en månedlig supervision/komsammen for alle årgange samlet. Denne dag kan du lære andre studerende at kende, drøfte faglige og ikke-faglige emner, hygge, udveksle behandling og få supervision.

DATOER 2017

KBH: Onsdag  18.   januar

JYL:   Mandag  20.  februar

KBH:  Torsdag  02.  marts

JYL:   Torsdag  06.   april

KBH:  Torsdag  11.  maj

KBH:  Mandag  21.  august

JYL:    Onsdag  13.   september

KBH:   Onsdag  29.  november

Alle dage er kursustiden 10-17

Jylland: Skovbrynet 1, Tornby, 9850 Hirtshals med mindre andet aftales.

Tilmelding senest 1 uge før til Inge@mygind.dk


AT8V0773_web

AT8V1079_web

DYB INDRE PROCES

Det er vores erfaring, at man gennemgår en dyb personlig proces, undervejs på HMP – på en god, lærerig og udfordrende måde. Når det bliver udfordrende er det vigtigt, at række ud efter hjælp. Man kan tale med sine medkursister og med lærerne, da det er vigtigt at man ikke isolerer sig i sådan en situation. Ligeledes er det vigtigt at komme frem, hvis man er frustreret eller irriteret over et eller andet, i forbindelse med studiet. Det er netop derfor at den månedlige supervision/komsammen er indlagt, for at imødekomme dette. Derudover kan Bente Nysom kontaktes fra elevrådet.

AT8V1518_web


SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte på tlf + 45 70 278 288 eller mail kontor@mygind.dk og vi vil vende tilbage hurtigst mulig.

Du kan også kontakte Kevan Colding-Nystrup som er elevrepræsentant og står klar til at hjælpe.

Kontakt Kevan på tlf. 61511110 eller mail kevancv@gmail.com