DANMARKS BANEBRYDENDE PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE – KOMBINERER KROPPENS INTELLIGENS, EPIGENETIK OG DEN KLASSISKE PSYKOLOGI!

 


KAN DU SVARE JA PÅ DE 3 FØLGENDE SPØRGSMÅL?

 • Har du lyst til at lære de skarpeste terapeutiske værktøjer, der findes på markedet i dag?
 • Drømmer du om at gennemgå en transformerende og personlig udviklingsproces, der vil gøre dig til den bedste udgave af dig selv?
 • Vil du gerne blive en succesfuld og dygtig terapeut, der møder og arbejder med sine klienter på en etisk forsvarlig måde, med høj faglig standard, som skaber dybdeliggende og livsændrende forandringer for dine klienter, hvor udvikling og vækst uundgåeligt?

KUNNE DU SVARE 3 GANGE JA?

Så skal du helt sikkert overveje HM psykoterapeut!

Vi åbner for optagelsessamtaler til holdstart primo 2019 i efteråret 2018 – kontakt Hanne Heilesen på mail hanne@mygind.dk eller tlf. 21 67 78 83 vedrørende dette.

UDDANNELSEN INDEHOLDER BÅDE TANKEFELTTERAPI/EFT, METASUNDHED OG TRANSBIOLOGISK TRAUMETERAPI (TBT)

HM psykoterapeut kombinerer det bedste af det vi tilbyder i vores sortiment, med forskellige psykoterapeutiske metoder, de nyeste teknikker og redskaber, samt den klassiske psykologi og fysiologien. Denne kombination gør de studerende i stand til at arbejde på en måde, hvor det fysiske bindes sammen med det følelsesmæssige og det mentale – hvilket sikrer en holistisk, integrativ tilgangsvinkel. Samlet set er HM Psykoterapeut en krops- og procesorienteret psykoterapeutisk behandlingsform der tager afsæt i den oplevelsesorienteret psykoterapi. Den måde vi indenfor HM Psykoterapi anvender de kropslige symptomer som pejlemærker for hvilke forløsningsteknikker der skal tages i anvendelse er for os at se ret unikt. Ligeledes er den bagvedliggende traumemodel – samt antagelsen om at alt ubehag skyldes traumer, specielt for HM Psykoterapi. En HM Psykoterapeut arbejder procesorienteret, klientcentreret i sessionen, målrettet og resultatorienteret i forhold til at lande sin klient i en tilstand, hvor vedkommende føler sig rolig, fredfyldt og let mod sessionens slutning.

ELLER PÅ GODT DANSK

Vi tilbyder en grundig og helt unik terapeutisk uddannelse, som kommer hele vejen rundt!

AT8V0965_web


DET PSYKISKE LIGGER I BIOLOGIEN

Når du har gennemgået uddannelsen, vil du for alvor forstå de direkte sammenhænge, mellem det fysiske, psykiske og sjælelige, hvorefter du herfra mestrer heling på celleplan.

Vi mener at det psykiske ligger i biologien/epigenetikken.

Vi kombinere det fysiske, det cellebiologiske med det psykologiske.

Bevidstheden om traumer og forståelsen ligger i cellerne.

Krop, sind og ånd hænger sammen som en helhed, der ikke kan adskilles!


HM_Celleillustration farver 300

INTRO VIDEO OM HM PSYKOTERAPEUT


FORDELE

Uddannelsen er opbygget af selvstændige moduler, som alle er meningsfulde og praktisk brugbare, umiddelbart efter de er gennemført. Det har nogle fordele! Dels certificeres de studerende efter hver årgang, og under særlige omstændigheder kan man få merit.


HOVEDOVERSIGT OVER DE 4 ÅR HENT VORES STUDIEHÅNDBOG HER

 

 • 1 år

  År 1:

  Faglige indhold:

  • Tankefeltterapi & EFT grundkursus og terapeutuddannelse
  • Psykologi
  • Klientkontakt og det terapeutiske rum
  • Meridianlære
  • METAsundhed/metamedicin grundkursus

  258 lektioner – herunder 208 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

 • 2 år

  År 2:

  Faglige indhold:

  • METAsundhedsterapeut (1)
  • Den psykoterapeutiske samtale – det terapeutiske rum
  • Klinik vejledning/Opstart af egen klinik
  • Sammenspillet mellem TFT/EFT og METAsundhed

  250 lektioner – herunder 200 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

 • 3 år

  År 3:

  Faglige indhold:

  • Transbiologisk traumeterapi

  250 lektioner – herunder 200 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.

 • 4 år

  År 4: Faglige indhold:

  • METAsundhed Master
  • Psykiatriske diagnoser
  • Lederskab og det terapeutiske rum
  • METAsundhed og følelsesmæssige ubalancer/dysfunktionel adfærd (Konstellationer)
  • Fra det mekaniske til det organiske princip – det terapeutiske rum

  242 lektioner – herunder 192 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi 22,5 timer, udveksling/øve 22,5 timer, givet supervision 22,5 timer, modtaget supervision 22,5 timer.


FORENINGEN AF DANSKE PSYKOTERAPEUTER

HM psykoterapeut uddannelsen er godkendt af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP)

Det sikrer dig en garanti for at vores psykoterapeut uddannelse overholder alle krav, der stilles til en eksamineret psykoterapeut uddannelse.

Læs mere om betingelser for godkendelse og optagelse: http://fadp.dk/om/formaal/

FADP-LOGO-300x80


SE VORES FAGLIGE KONSULENT BENT. H. NIEBLING FORTÆLLE OM HM PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN

Når jeg sammenligner HM Psykoterapeut uddannelsen, med de psykoterapeutuddannelser som jeg har godt kendskab til, så er der nogle afgørende forskelle:

 • HM psykoterapeut uddannelsen er opbygget over samme skabelon som de kvalitetsvurderede uddannelser, dvs. længde, indhold, beskrivelsesform og økonomi, men med den forskel, at optagelseskriteriet bygger på de enkeltes ”realkompetence”, altså evnen til at kunne anvende sin viden, erfaring og evner inden for relationskompetence.
 • Uddannelsen er opbygget af selvstændige moduler, som alle er meningsfulde og praktisk brugbare, umiddelbart efter de er gennemført. Det har flere fordele. Bl.a. er det enkelt at give merit for tidligere indlæring og tidligere uddannelser. Ligeledes er der planlægningsmæssigt en vis fleksibilitet i forhold til nogle moduler.
 • Ud over at indeholde de obligatoriske fag er HM Psykoterapeutuddannelsen fokuseret mod hhv. TFT/EFT, Metasundhed og Transbiologisk traumeterapi som kompletterer hinanden godt og uddannelsen har i øvrigt et resultatorienteret mål inden for heling af traumer.

Faglig konsulent: Bent H. Niebling


KURSIST UDTALELSER

Nicole Auerbach Hansen, HM psykoterapeut-studerende:
’For mig er det en komplet uddannelse, hvor min psyke, sjæl og krop forenes i et unikt samspil, hvor alt bare hænger sammen. Fantastisk!’


Gudrun Boost, HM psykoterapeut-studerende:
’På HM psykoterapeut-uddannelsen oplever jeg professionelle, empatiske undervisere. Jeg føler mig tryg i min egen proces og får samtidig al den support fra både undervisere og medkursister, som jeg beder om.
METAsundhed og TFT er to af de stærkeste redskaber på vejen mod et bedre liv. Jeg kan varmt anbefale HM psykoterapeutuddannelsen til alle, der overvejer at gå den vej.’


Sonni Hinze, HM psykoterapeut-studerende:
’Uddannelsen har bogstavelig talt vendt op og ned på mit liv i alle aspekter. Jeg stødte på TFT midt i mit livs dybeste krise i sommeren 2014, men efter blot en enkelt TFT-behandling virkede alt forandret, og min dybe fortvivlelse var forsvundet som dug for solen. Efter to dage på grundkurset, var jeg ikke i tvivl om, at den fireårige psykoterapeut-uddannelse var det eneste rigtige for mig. Den har på kort tid givet mig nye, dybe indsigter omkring tankefelt terapi, Metasundhed og åndelighed. Underviserne er meget professionelle, og der hersker en livlig og varm atmosfære mellem kursister og undervisere på HM-centret. Jeg er meget taknemmelig, og jeg kan kun varmt anbefale andre denne fantastiske uddannelse!’


Inge Halmø Socialrådgiver og coach, 56 år, 2. års stud.
Jeg har i mange år arbejdet med mennesker, der ønsker at tage medansvar for deres helbredelse og ansvar for deres forandring.

Det er en proces der kræver, at jeg arbejder med det hele menneske og på HM psykoterapeut uddannelsen lærer jeg lige netop det. Her arbejdes der med både krop, psyke og sjæl og det har givet mig en helt ny rejse ind i mig selv og mit behandlingsarbejde.

Jeg er ikke i tvivl; tankefeltterapi, metasundhed og traumeterapi er et af fremtidens vigtigste helbredelsesmetoder.


PRIS 

Kr. 31.000,- pr år ved kontantbetaling inkl. 5 supervisions dage (ekskl. egenterapi)

Kr. 33.000.- pr år for afdrag igennem 12 måneder.

Ovenstående beløb tilrettes ved opnåelse af merit.

Kursusplan se mere her.

Download HMP brochure her.

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte Hanne Mygind Heilesen på 21 67 78 83 eller sende mail hanne@mygind.dk


HOVEDLITTERATUR PÅ UDDANNELSEN

Venligst se mere her.