DANMARKS BANEBRYDENDE PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE – KOMBINERER KROPPENS INTELLIGENS, EPIGENETIK OG DEN KLASSISKE PSYKOLOGI!


KAN DU SVARE JA PÅ DE 3 FØLGENDE SPØRGSMÅL?

Har du lyst til at lære de skarpeste terapeutiske værktøjer, der findes på markedet i dag?

Drømmer du om at gennemgå en transformerende og personlig udviklingsproces, der vil gøre dig til den bedste udgave af dig selv?

Vil du gerne blive en succesfuld og dygtig terapeut, som møder og arbejder med sine klienter på en etisk forsvarlig måde, med høj faglig standard,  så du dermed skaber dybdeliggende og livsændrende forandringer, samt udvikling og vækst for dine medmennesker.

KUNNE DU SVARE 3 GANGE JA?

Så skal du helt sikkert overveje HM psykoterapeut!

UDDANNELSEN INDEHOLDER BÅDE TANKEFELTTERAPI/EFT, METASUNDHED OG TRANSBIOLOGISK TRAUMETERAPI (TBT)

HM psykoterapeut kombinerer det bedste af det vi tilbyder i vores sortiment, med forskellige psykoterapeutiske metoder, de nyeste teknikker og redskaber, samt den klassiske psykologi. Denne kombination gør de studerende i stand til at arbejde på en måde, hvor det fysiske  bindes sammen med det følelsesmæssige og det mentale – hvilket sikrer en holistisk, integrativ tilgangsvinkel.

ELLER PÅ GODT DANSK

Vi tilbyder en grundig og helt unik terapeutisk uddannelse, som kommer hele vejen rundt!

AT8V0965_web


DET PSYKISKE LIGGER I BIOLOGIEN

Når du har gennemgået uddannelsen, vil du for alvor forstå de direkte sammenhænge, mellem det fysiske, psykiske og sjællige, hvorefter du herfra mestre heling på celleplan.

Vi mener at det psykiske ligger i biologien/epigenetikken.

Vi kombinere det fysiske, det cellebiologiske med det psykologiske.

Bevidstheden om traumer og forståelsen ligger i cellerne.

Krop, sind og ånd hænger sammen som en helhed, der ikke kan adskilles!


HM_Celleillustration farver 300

INTRO VIDEO OM HM PSYKOTERAPEUT


HM PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN ER OPBYGGET SÅLEDES, AT DER VEKSLES MELLEM TEORI OG PRAKSIS UNDER FORLØBET

De studerendes aktuelle oplevelser eller udfordringer bliver inddraget i undervisningen, således at uddannelsen giver størst mulig udviklingsmæssigt udbytte. De studerende tilegner sig under forløbet viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med klienter med f.eks. angst, fobier, depression, stress, udbrændthed, chok, traumer, kriser, tab og sorg, smertersamt relations-, selvværds, identitetsog seksualproblematikker.

VURDERING AF FORSKELLIGE TILSTANDE

Gennem undervisningen bliver de studerende i stand til at vurdere mange forskellige psykiske tilstande, dog indgår psykopati og psykiatri ikke i uddannelsen. Samtidig sikrer vi alle studerende indsigt i og viden om etik og klinikdrift.

HM psykoterapeut-uddannelsen er opbygget over samme skabelon, som de kvalitetsvurderede uddannelser med hensyn til længde, indhold, beskrivelsesform og økonomi. Hos os er den helt afgørende forskel dog, at optagelseskriteriet bygger på den enkelte kursists evne til, at kunne anvende sin viden, erfaring og evner.

AT8V1518_web


MANGE FORDELE

Uddannelsen er opbygget af selvstændige moduler, som alle er meningsfulde og praktisk brugbare, umiddelbart efter de er gennemført. Det har mange fordele! Dels kan de enkelte moduler gennemføres i vilkårlig rækkefølge, samt det enkelte i at give merit for tidligere indlæring og tidligere uddannelser. Ydermere er det planlægningsmæssigt let at få uddannelsen til at hænge sammen, både økonomisk og tidsmæssigt for den enkelte deltager.

Da uddannelsen strækker sig over fire år, og modulerne kan gennemføres vilkårligt, betyder det at der på et hold vil være flere erfaringsniveauer samlet med den fordel, at der kan udveksles på holdene.


HOVEDOVERSIGT OVER DE 4 ÅR

Hovedoversigt over indholdet, på de enkelte år af den 4-årige HM psykoterapeut uddannelse, kan ses ved at klikke på de lilla felter nedenfor.

AT8V0758_web

 • 1 år

  Hovedoversigt over indhold på den 4-årige HM psykoterapeut uddannelse.

  År 1: Faglige indhold:

  • Tankefeltterapi & EFT
  • Sundhedspsykologi
  • Psykologi
  • Klientkontakt
  • Meridianlære
  • METAsundhed/metamedicin

  258 lektioner – herunder 208 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi, udveksling og supervision.

 • 2 år

  År 2:

  Faglige indhold:

  • METAsundhedsterapeut (1)
  • Forskellige behandlingsformer
  • Positiv psykologi
  • Opstart af egen klinik
  • TFT/EFT og energitoksiner

  250 lektioner – herunder 200 lektioners teori og metode. Hertil kommer egenterapi, udveksling og supervision.

 • 3 år

  År 3:

  Faglige indhold:

  • Transbiologisk traumeterapi,

  250 lektioner – herunder 200 lektioners teori og metode. Hertil kommer egenterapi, udveksling og supervision.

 • 4 år

  År 4: Faglige indhold:

  • METAsundheds Master
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Lederskab
  • Transbiologisk traumeterapi
  • Færdighedstræning og eksamen

  242 lektioner – herunder 192 lektioners teori og metode.
  Hertil kommer egenterapi, udveksling og supervision.


FORENINGEN AF DANSKE PSYKOTERAPEUTER

HM psykoterapeut uddannelsen er godkendt af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP)

Det sikre dig en garanti for at vores psykoterapeut uddannelse overholder alle krav, der stilles til en eksamineret psykoterapeut uddannelse.

Læs mere om betingelser for godkendelse og optagelse: http://fadp.dk/om/formaal/

FADP-LOGO-300x80


SE VORES FAGLIGE KONSULENT BENT. H. NIEBLING FORTÆLLE OM HM PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN

Når jeg sammenligner HM Psykoterapeut uddannelsen, med de psykoterapeutuddannelser som jeg har godt kendskab til, så er der nogle afgørende forskelle som gør det lettere at gennemføre

 • HM psykoterapeut uddannelsen er opbygget over samme skabelon som de kvalitetsvurderede uddannelser, dvs. længde, indhold, beskrivelsesform og økonomi, men med den forskel, at optagelseskriteriet bygger på de enkeltes ”realkompetence”, altså evnen til at kunne anvende sin viden, erfaring og evner inden for relationskompetence.
 • Uddannelsen er opbygget af selvstændige moduler, som alle er meningsfulde og praktisk brugbare, umiddelbart efter de er gennemført. Det har flere fordele, dels kan de enkelte moduler gennemføres i vilkårlig rækkefølge og det er enkelt at give merit for tidligere indlæring og tidligere uddannelser. Ligesom det planlægningsmæssigt er let at få uddannelsen til at hænge såvel økonomisk og tidsmæssigt sammen for den enkelte deltager.
 • Da uddannelsen strækker sig over 4 år og modulerne kan gennemføres vilkårligt, betyder det, at der på et hold vil være flere erfaringsniveauer samlet med den fordel, at der kan udveksles på flere niveauer.
 • Ud over at indeholde de obligatoriske fag er HM Psykoterapeutuddannelsen fokuseret mod hhv. TFT/EFT og Metasundhed som kompletterer hinanden godt og uddannelsen, “har i øvrigt et resultatorienteret mål inden for heling af traumer.”

Faglig konsulent: Bent H. Niebling


KURSIST UDTALELSER

Nicole Auerbach Hansen, HM psykoterapeut-studerende:
’For mig er det en komplet uddannelse, hvor min psyke, sjæl og krop forenes i et unikt samspil, hvor alt bare hænger sammen. Fantastisk!’


Gudrun Boost, HM psykoterapeut-studerende:
’På HM psykoterapeut-uddannelsen oplever jeg professionelle, empatiske undervisere. Jeg føler mig tryg i min egen proces og får samtidig al den support fra både undervisere og medkursister, som jeg beder om.
METAsundhed og TFT er to af de stærkeste redskaber på vejen mod et bedre liv. Jeg kan varmt anbefale HM psykoterapeutuddannelsen til alle, der overvejer at gå den vej.’


Sonni Hinze, HM psykoterapeut-studerende:
’Uddannelsen har bogstavelig talt vendt op og ned på mit liv i alle aspekter. Jeg stødte på TFT midt i mit livs dybeste krise i sommeren 2014, men efter blot en enkelt TFT-behandling virkede alt forandret, og min dybe fortvivlelse var forsvundet som dug for solen. Efter to dage på grundkurset, var jeg ikke i tvivl om, at den fireårige psykoterapeut-uddannelse var det eneste rigtige for mig. Den har på kort tid givet mig nye, dybe indsigter omkring tankefelt terapi, Metasundhed og åndelighed. Underviserne er meget professionelle, og der hersker en livlig og varm atmosfære mellem kursister og undervisere på HM-centret. Jeg er meget taknemmelig, og jeg kan kun varmt anbefale andre denne fantastiske uddannelse!’


Inge Halmø Socialrådgiver og coach, 56 år, 2. års stud.
Jeg har i mange år arbejdet med mennesker, der ønsker at tage medansvar for deres helbredelse og ansvar for deres forandring.

Det er en proces der kræver, at jeg arbejder med det hele menneske og på HM psykoterapeut uddannelsen lærer jeg lige netop det. Her arbejdes der med både krop, psyke og sjæl og det har givet mig en helt ny rejse ind i mig selv og mit behandlingsarbejde.

Jeg er ikke i tvivl; tankefeltterapi, metasundhed og traumeterapi er et af fremtidens vigtigste helbredelsesmetoder.


PRIS 

Kr. 29.000,- pr år ved kontantbetaling inkl. 12 supervisions dage (ekskl. egenterapi)

Kr. 31.000.- pr år for afdrag igennem 12 måneder.

Ovenstående beløb tilrettes ved opnåelse af merit.

Kursusplan se mere her.

Download HMP brochure her.

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte vores studievejleder Kosro Esmati på 31188158 eller sende mail kosro@mygind.dk


HOVEDLITTERATUR PÅ UDDANNELSEN

Venligst se mere her.