BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Mygind Institute - ECPv5.6.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Mygind Institute X-ORIGINAL-URL:https://mygind.dk X-WR-CALDESC:Events for Mygind Institute BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Paris BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210808T100000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210808T170000 DTSTAMP:20210619T081011 CREATED:20181015T075853Z LAST-MODIFIED:20210607T054712Z UID:42248-1628416800-1628442000@mygind.dk SUMMARY:Klinisk EFT med Lars Mygind - 2 dage - Tornby DESCRIPTION:Klinisk EFT med Lars Mygind er en opdatering for personer med en TFT/EFT uddannelse i de seneste videnskabeligt dokumenterede teknikker. Du bliver opdateret i de 48 teknikker vi nu underviser i.\nDet er et krav at have mindst 5 dages undervisning i enten tankefeltterapi eller EFT\, da kurset ellers varer 4 dage. \nDato: 8-9 . august 2021 søndag kl 10-17 og mandag kl 9-16 \nSted: Mygind Institute\, Skovbrynet 1\, Tornby\, 9850 Hirtshals \nPris: DKK 2.750\,00 ex moms og inklusiv logi i delt dobbeltværelse \nTilmelding: skriv til kontor@mygind.dk \nDe bedste terapeuter er dem der arbejder med skæringsfladerne mellem tanke\, følelse\, krop og energi og som til stadighed er optaget af at blive bedre indenfor deres felt. De genkender at uforløste traumer ligger til grund for vedvarende negative mønstre og selvsaboterende adfærd. TFT/EFT er en effektiv\, simpel og hurtig teknik hvor det er muligt at opnå resultater med selv de tungeste problemstillinger. \n \nDer er på nuværende tidspunkt udført mere end 100 videnskabelige studier af TFT/EFT og du vil høre meget mere om dem på denne træning. Klinisk TFT/EFT er den evidensbaserede form for TFT/EFT\, og den omfatter 48 teknikker. \nMange af dine klienter vil have hørt om TFT/EFT idet kendskabet hertil er vokset hastigt over de sidste 18 år. Hver måned søger mere end 5 millioner mennesker online på ”EFT tapping” og andre relaterede søgeord\, mens de amerikanske websider om TFT/EFT med mest trafik\, har mere end 2 millioner besøgende om måneden. Dette skyldes metodens effektivitet samt\, at kendskabet hertil er blevet spredt fra mund til mund. \nIfølge den videnskabelige data der er produceret om TFT/EFT kan klinisk EFT/TFT opnå følgende resultater: \nReduktion af angst med 40%+ – nogle gange i blot en session (Clond\, 2015) \nPTSD forløses i 84% af veteraner i løbet af 6 sessioner (Sebastian & Nelms\, 2016) \nOvervægtige klienter lykkes ikke kun med vægttab – de bevarer vægttab på lang sigt (Stapleton et al.\, 2014) \nSymptomer på depression reduceres med 41% (Nelms & Castel\, 2016) \nReduktion eller eliminering af stressrelaterede tilstande (Church\, 2013a) \nOpfølgende studier viser at resultater for de fleste klienter er langsigtede (Church\, 2013a) \nSmerter reduceres i gennemsnit med 2/3 i løbet af 30 minuttes behandling (Church & Brooks\, 2011) \nSymptomer fra autoimmune sygdomme som psoriasis og fibromyalgi reduceres (Brattberg\, 2011; Hodge & Jurgens\, 2014) \nDer ses lignende resultater for grupper såsom stressramte\, studerende og flygtninge (Boath et al.\, 2014; Church 2013a) \nTramatiske minder neutraliseres ved brug af “memory reconsolidation” (Church\, 2013b) \nReduktion af stress hormoner som f.eks. cortisol (Groesbeck et al\, 2017) \nRegulering af inflammation og gener forbundet med immunesystemet (Maharaj\, 2016) \nSom terapeut vil man gerne kunne give sine klienter disse resultater. Du har brug for en metode der er stabil og konsistent for alle dine klienter ift. at reducere den stress der ligger under de fleste sygdomme. Du har brug for en metode der på samme tid kan stimulere den følelsesmæssige og fysiske velvære. Du vil gerne opleve\, at dine klienter trives\, samtidigt med\, at du selv oplever tilsvarende forbedring i din egen sundhed og livsglæde. \nI løbet af de 2 dage som kurset varer kommer du igennem pensummet af klinisk TFT/EFT værktøjer. Der indgår mere end 4 timers praktiske øvelser under supervision samt demoer og feedback. Der indgår 48 moduler (24 pr. dag) hvor hvert modul bygger på det foregående\, mange kender du i forvejen. \nKurset indledes med en grundig indføring i kroppens reaktioner på stress og hvordan ”film-teknikken” på systematisk vis reducerer den følelsesmæssige stress forbundet med traumatiske minder.  Du lærer også hvordan du mest effektivt kan arbejde med afhængigheder\, fobi\, smerter\, depression og angst samt 3 forskellige metoder til at test effektiviteten af din terapi. \nHerefter arbejdes der med 3 blide TFT/EFT-teknikker der kan anvendes i situationer hvor klienten oversvømmes af traumatiske minder eller følelser. Du lærer strategier til at håndtere problemstillinger\, hvor traditionel terapi har måttet give op – issues som klienten har opgivet håbet om at få forløst\, og hvordan du mest nænsomt slutter en session\, selvom der stadig er arbejde at gøre. Du opdager også hvordan uhensigtsmæssige grundlæggende antagelser dannes i den tidlige barndom og hvordan man med TFT/EFT kan forløse disse. \n  \n48 grundlæggende teknikker for at være certificeret i Klinisk TFT/EFT hos Mygind Institute \n\n Indledende teknikker\nHvad er kilden til følelsesmæssigt ubehag?\nSUD-skalaen – vurdering af ubehag fra 0-10\nHvilke specifikke hændelser er årsag til ubehaget?\nUndersøgelse og beskrivelse af den fysisk følte fornemmelse\nTraumesekvensen – 4 punkter\nOmvendt polarisering og korrektion – 3 punkter\nOpbygning af en sætning som præcist beskriver problemet med eksponering.\nMirakelpunktets betydning\nFuld sekvens – 15 punkter\nFokus på det negative først (modstå at tage sig af klienten)\nTest af resultat med SUD-skala og forståelse definitionen på Nul\, Rolig i tankerne\, fredfyldt i hjertet og let i kroppen\n Grundlæggende teknikker Techniques\n9-punktsbehandling og hvornår den bruges\nFilm teknikken\nFortællingsteknikken\n Aspekter\nHvilke aspekter har problemet?\nIdentifikation af submodaliteter VAKOGS (Auditiv\, Visuel\, Gustatorik\, Kinestetisk\, Olfactorisk\, selvsnak)\nÆndring af focus og sætning så det passer med VAKOGS)\n Teknikker til at finde problemområder\nSpørgsmål til at finde kerne problemer\nHvad er overbevisninger?\nHvad er en effektiv bekræftelse?\nHvad er de løse ender?\nIdentificering af generaliseringseffekten\n De blide teknikker\nTåreløs traumeteknik\nForfølg smerten\nSnig dig ind på problemet og væk igen i slutningen af sessionen\n Teknikker for særlige grupper af klienter\nAlderssvarende teknikker til børn\nDaglige øvelser med børn\nSådan låner vi fordele i grupper\nArbejde med grupper\nAfhængighed og trang\nTeknikker til fobier\nTeknikker til fysiske symptomer\nTeknikker når der ikke sker noget\n Professionelle kliniske teknikker\nReframing\nPreframing\nHvordan bevarer man det klient centrerede fokus\nHvordan skelner man imellem generelle temaer\, hændelser og aspekter\nHvordan arbejder jeg med mine egne temaer\nFokus på at klienten er eksperten og skal lære at undersøge sig selv\nSådan bliver vi særligt præcise\nYderligere test metoder\, overdrivelser\, provokation\, adfærdstestning\nDen personlige fredsproces\nKognitive skift og hvordan vi identificerer dem\nHvad gør vi når selvaccept er problemet\nVideo\, Virtuelle og telefonsessioner\n Supplerende fysiske teknikker\nYderligere bankepunkter\nKravebenvejrtrækning\nHM Matrix\nGulv til loft øjenrulning\n\n  \n  URL:https://mygind.dk/event/klinisk-eft-med-lars-mygind/ LOCATION:Mygind Institute – Tornby\, Skovbrynet 1\, Hirtshals\, 9850 CATEGORIES:Klinisk TFT/EFT,Kurser tft/eft ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://mygind.dk/wp-content/uploads/2019/08/Lars_Mygind_2019_0092-kopi-e1571771382477.jpg ORGANIZER;CN="Mygind%20Institute":MAILTO:kontor@mygind.dk END:VEVENT END:VCALENDAR